Calendr

Nos Wener, Chwefror 3ydd am 8pm
Cyngerdd yn Rhufain
Chiesa di San Marcello al Corso
Piazza di S. Marcello, Rhufain
Dydd Sul, Chwefror 5ed am 12pm
Canu yn yr Offeren
San Silvestro in Capite
Piazza San Silvestro, Rhufain
Nos Sadwrn, Mawrth 4ydd
Cyngerdd
Clwb Golff Yr Eglwys Newydd
Awst 12fed
Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn