Rob, Steffan a'r Côr

Diolch Rob!

Ar ôl deng mlynedd yn arwain Côr Meibion Taf daeth cyfnod Rob Nicholls fel arweinydd i ben. Bydd nawr yn cychwyn ar yrfa newydd yn arwain capel yng nghanol Llundain. Bydd Rob yn cychwyn fel gweinidog yr wythnos yma ond cyn iddo fynd cafwyd cyflwyniad iddo gan Steffan Jones arweinydd newydd Côr Meibion Taf.

Un arall o aelodau’r côr Eurfyn Lewis oedd wedi creu’r llun ar ôl cyngerdd yn ei dref enedigol chwe mlynedd yn ôl. Yn y llun mae Rob yn arwain y côr yn neuadd y dref Tregaron.

Pob lwc i Rob yn Llundain a chroeso i Steffan yr arweinydd newydd.


Llwyfan Eisteddfod Genedlaethol 2015